Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Stronie pomagają


Rozwarstwienie społeczne Polski

Jedną z charakterystycznych cech, które stanowią wyznacznik społeczeństwa rozwiniętego, jest istnienie klasy średniej, czyli takiej, która bez obaw o przyszłość pozwala sobie na dobra z wyższej półki cenowej, jest niejako łącznikiem pomiędzy ludźmi bogatymi, a tymi w trudniejszej sytuacji materialnej.

 

Brak takiej klasy w Polsce stanowi poważny problem zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Brak klasy średniej oznacza, bowiem zmniejszony konsumpcjonizm dóbr i usług, a to stanowi hamulec rozwoju gospodarczego.

 

Z drugiej zaś strony tak znacząca różnica w poziomie życia pomiędzy bogatymi a biednymi rodzi napięcia społeczne i może doprowadzić do rozwoju destrukcyjnych i anarchicznych ideologii.